AKTIVITI 2010

 • Orientasi pelajar baru
 • Mesyuarat jawatankuasa induk PSS
 • Mesyuarat jawatankuasa kerja PSS
 • Mesyuarat pengawas PSS
 • Spring cleaning
 • Perlantikan pengawas PSS
 • Perpindahan PSS ke bangunan baru
 • Operasi mencari buku
 • Kempen Satu Keluarga Satu Buku
 • Kempen Satu Guru Satu Buku
 • Mempromosikan buku-buku baru
 • Kempen membaca
 • Program ‘Bakul buku’
 • Membina laman web PSS
 • Pameran bertema
 • Taman PSS
 • Pondok PSS
 • Kursus dalaman
 • Kajian tindakan
 • Minggu PSS
 • Lawatan Pesta Buku Antarabangsa
 • Penggreddan PSS
 • Jamuan akhir tahun